Lễ ký kết hợp đồng giữa Chicilon Media và Saigon Bus

Lễ ký kết hợp đồng giữa Chicilon Media và Saigon Bus

Lễ ký kết hợp đồng giữa Chicilon Media và Saigon Bus

Lễ ký kết hợp đồng giữa Chicilon Media và Saigon Bus

Lễ ký kết hợp đồng giữa Chicilon Media và Saigon Bus

Lễ ký kết hợp đồng giữa Chicilon Media và Saigon Bus

Lễ ký kết hợp đồng giữa Chicilon Media và Saigon Bus

2008-06-06

    Thông qua nhiều lần đàm phán và thương thảo, Chicilon Media và Saigon Bus đã tiến hành việc ký kết hợp tác lắp đặt màn hình LCD trên xe buýt, lễ ký kết hợp đồng đã được tổ chức tại hội trường  Saigon Bus vào ngày 06 tháng 06 năm 2008. Tham dự buổi lễ ký kết gồm có: Về phía Chicilon Media :

  1.  Ông Guo Zhi Feng - CT. HĐQT Kiêm Giám Đốc  Điều Hành
  2.  Trần Văn Phát - Giám Đốc Tài Chính
  3.  Bà Li Zhao Juan - Tổng Giám Đốc Khai Thác Truyền Thông
  4.  Bà Quách Phối Ngọc - Thư ký CT. HĐQT

     Và những lãnh đạo cấp cao của Saigon Bus.  Việc ký kết hợp tác thành công giữa Chicilon Media và Saigon Bus, Chicilon Media không chỉ đã tăng thêm số lượng LCD trên 610 chiếc xe buýt của Saigon Bus; đồng thời Chicilon Media cũng đã trở thành nhà cung cấp và quảng cáo độc quyền hệ thống LCD trên xe buýt từ Bắc vào Nam với số lượng là 3200 màn hình, đạt con số 2.000.000 lượt người xem mỗi ngày. Đây là sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng quảng cáo những sản phẩm như : hàng tiêu dùng, thức ăn nhanh, thức uống và dược phẩm vvv...
     Sự hợp tác thành công với Saigon Bus lần này sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển cho Chicilon Media , đồng thời cũng làm phong phú đời sống văn hóa cho người đi xe buýt và cống hiến hết sức mình vì sự phát triển xã hội và nền kinh tế Việt Nam.