Home

Home

Home

Home

Home
Chicilon Media tuyển dụng Quảng cáo trong thang máy các tòa nhà Top kênh truyền thông hiệu quả nhất hiện nay Top kênh quảng cáo hiệu quả nhất hiện nay

Về Chicilon Media

Sau hơn 17 năm phát triển, Chicilon Media đã hình thành nên nền tảng truyền thông với 05 kênh truyền thông lớn bao gồm kênh Tivi thang máy tòa nhà, kênh Poster thang máy tòa nhà, kênh Tivi siêu thị và kênh Poster và LED sân bay, tiếp cận hơn 40 triệu lượt người tiêu dùng chủ lực tại thành phố mỗi ngày.

Contact us?

Enter your email address