Home

Home

Home

Home

Home
Tiếp cận 40 triệu người tiêu dùng chủ lực mỗi ngày Chicilon Media tuyển dụng mới nhất Quảng cáo thang máy kỹ thuật số Quảng cáo trong thang máy các tòa nhà Top kênh quảng cáo hiệu quả nhất hiện nay

Về Chicilon Media

Sau hơn 17 năm phát triển, Chicilon Media đã hình thành nên nền tảng truyền thông với 05 kênh truyền thông lớn bao gồm kênh Tivi thang máy tòa nhà, kênh Poster thang máy tòa nhà, kênh Poster siêu thị, kênh Poster và LED sân bay, tiếp cận hơn 40 triệu lượt người tiêu dùng chủ lực.

Contact us?

Enter your email address